Hot News :

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

งานลอยกระทง ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ร่วมกับผู้นำชุมชน ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ตำบลตากแดดได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีให้คงอยู่ไป รูปกิจกรรมเพิ่มเติม ☞ คลิ๊ก

[ 12-11-2562 ] Hits:18

ทอดกฐินอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนายณรงค์ศักดิ์  กระแสกาญจน์ พร้อมพนักงานส่วนตำบล ร่วมทอดกฐินอำเภอกับทางอำเภอตระการพืชผล ณ วัดคำปะโอะ ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  

[ 07-11-2562 ] Hits:7

มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย น้ำใจชาวจังหวัดอุบลราชธานี

นายนิสัน ขนทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน พร้อม พัฒนาการอำเภอ ได้มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย น้ำใจชาวจังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่นายแดง โขหานาม บ้านตากแดด หมู่ที่ ๓    

[ 06-11-2562 ] Hits:4

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ