Hot News :

Poll

ประชาชนชาวตำบลตากแดด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ฉีดพ่นป้องกัน COVIC-19

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนองนโยบายจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด นำโดยนายณรงค์ศักดิ์  กระแสกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พร้อมพนักงานส่วนตำบล ได้ออกไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในแต่ละหมู่บ้าน ภายในตำบลตากแดด พร้อมกำกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด  

[ 30-04-2563 ] Hits:214

ประชาคม

ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ จากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอย่างแท้จริง   รูปกิจกรรมเพิ่มเติม ☞ คลิ๊ก

[ 23-03-2563 ] Hits:332

ฺBig Cleaning (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนองนโยบายจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดจึงได้ดำเนินการทำความสะอาดในส่วนพื้นที่อาคาร สำนักงานอย่างเคร่งครัด  

[ 20-03-2563 ] Hits:193

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ